به دانلود سنتر اختصاصی ویژه انجمن سام جی اس ام خوش آمدید.
محتویات پوشه
: Asus_Firmware
نوع فایل : - حجم کل : 8 KB
پوشه
حجم
نوع فایل
لینک فایل
0 bytesپوشهASUS_K00S
0 bytesپوشهASUS_X003 (T500KLC)
0 bytesپوشهEee Pad
4 KBپوشهFonepad
4 KBپوشهK004
0 bytesپوشهK019
0 bytesپوشهK01N
0 bytesپوشهMemo_Pad
0 bytesپوشهNew-Raw-File-Collection
0 bytesپوشهP01Y_Z170CG
0 bytesپوشهZE520KL
0 bytesپوشهZenFone 2 Laser(ZE500KG)
0 bytesپوشهZenFone 2(ZE500CL)
0 bytesپوشهZenFone 3 Max (ZC520TL)
0 bytesپوشهZenFone 3(ZE552KL)
0 bytesپوشهZenFone C=ZC451CG (Z007)
0 bytes0 (Z170CG)ZenPad C 7.0 (Z170CG)
0 bytesپوشهZenfone 4(A400CG)
0 bytesپوشهZenfone 5(A500CG)
0 bytesپوشهZenfone 6 (A600CG)
0 bytesپوشهk018
در صورتی که اکانت Vip ندارید برای خرید اشتراک Vip کلیک کنید پشتیبانی