به دانلود سنتر اختصاصی ویژه انجمن سام جی اس ام خوش آمدید.
محتویات پوشه
: Gfive_Firmware
نوع فایل : rar - حجم کل : 11.05 GB
پوشه
حجم
نوع فایل
لینک فایل
263.38 MBrarG700_08_GFIVE_B209_2014419_4.2.2.rar
120.3 MBzipGFIVE_A79_2.3_512.zip
514.43 MBzipGFIVE_Classic_9_Rom_4.4.2.zip
466.45 MBzipGFIVE_G10-mini_R2-_Rom_4.4.2.zip
553.84 MBzipGFIVE_President-Classic-7_03_4.4.2.zip
395.16 MBzipGFIVE_President_A97_MT6572_Android_4.4.2_ALPS.KK1_MP7_V1.zip
470.01 MBzipGFIVE_President_Classic_1_17_Rom_4.4.2.zip
483.72 MBzipGFIVE_President_Classic_5_15_4.4.2.zip
469.56 MBzipGFIVE_President_Smart_2_07_4.4.2.zip
455.53 MBzipGFIVE_President_Smart_5_26_4.4.2.zip
426.78 MBzipGFIVE_President_Smart_A98_OTA_4.4.2.zip
383.06 MBrarGFIVE_X-Hero 9_Rom_5.1.rar
144.89 MBzipGFive_Bravo_A2_android_4.0.zip
472.45 MBzipGfive_A5_MTK6572_1410121455.zip
442.66 MBzipGfive_A6_Cool_Rom_4.4.2.zip
422.6 MBzipGfive_A770_android_4.2.1.zip
528.44 MBzipGfive_A800_android_4.2.2.zip
746.25 MBzipGfive_A800i_Yunos_4.2.2.zip
220.84 MBzipGfive_A90_android_2.3.6.zip
311.82 MBzipGfive_Bravo_G95_rom_4.0.3.zip
163.71 MBzipGfive_EA70_V18_4.0.3.zip
504.96 MBzipGfive_F7_android_4.2.1.zip
543.57 MBzipGfive_G10_Fashion_09_4.2.zip
282.27 MBzipGfive_G9_4G_rom_4.2.1.zip
331.2 MBzipGfive_G9_Pro_android_4.2.1.zip
155.24 MBzipGfive_President_Shark_18_20150318.zip
775.46 MBzipGfive_President_Tango7_T7100_20140905.zip
263.87 MBzipGfive_X1_4.2.2_MP_MT72_2014-04-25_205024.zip
در صورتی که اکانت Vip ندارید برای خرید اشتراک Vip کلیک کنید پشتیبانی