به دانلود سنتر اختصاصی ویژه انجمن سام جی اس ام خوش آمدید.
محتویات پوشه
: MTK_Firmware
نوع فایل : 1 - حجم کل : 0 bytes
ردیف
لینک فایل
حجم
نوع فایل
1B86V_MB_V1.10 bytes1
2C6 SONY MT65800 bytesپوشه
3HX-M706P-MB-V2.0.00 bytesپوشه
4K0706B -V2.50 bytes5
5K0712B-V3.00 bytesپوشه
6KT07_MB_MT6752_V130 bytesپوشه
7M706-MB-V 7.20 bytes2
8New folder0 bytesپوشه
9P6-U060 bytesپوشه
10QTab-QV30 bytesپوشه
11am176_mb_1.2 MT65770 bytes2 MT6577
12d705-mb-v2.0 ccit0 bytes0 ccit
13hms k733 b1-10 bytesپوشه
14k0706b-v2.70 bytes7
15kt07c-fs-v020 bytesپوشه
16m706-mb-v5.20 bytes2
17m874-mb-v1.3a0 bytes3a
در صورتی که اکانت Vip ندارید برای خرید اشتراک Vip کلیک کنید پشتیبانی