به دانلود سنتر اختصاصی ویژه انجمن سام جی اس ام خوش آمدید.
محتویات پوشه
: Samsung_Firmware/C_Series
نوع فایل : - حجم کل : 16 KB
پوشه
حجم
نوع فایل
لینک فایل
0 bytesپوشهC3520
4 KBپوشهC5000
0 bytesپوشهC5010
0 bytesپوشهC5018
0 bytesپوشهC5212I
4 KBپوشهC7000
4 KBپوشهC7010
0 bytesپوشهC7018
0 bytesپوشهC701F
4 KBپوشهC710F
0 bytesپوشهC9000
0 bytesپوشهC9008
در صورتی که اکانت Vip ندارید برای خرید اشتراک Vip کلیک کنید پشتیبانی