به دانلود سنتر اختصاصی ویژه انجمن سام جی اس ام خوش آمدید.
محتویات پوشه
: Xiaomi_Firmware
نوع فایل : - حجم کل : 0 bytes
پوشه
حجم
نوع فایل
لینک فایل
0 bytesپوشهMI_4
0 bytesپوشهMi 1
0 bytesپوشهMi 2
0 bytesپوشهMi 2A
0 bytesپوشهMi 3 CDMA
0 bytesپوشهMi 4 CDMA
0 bytesپوشهMi 4S
0 bytesپوشهMi 4c
0 bytesپوشهMi 4i
0 bytesپوشهMi 5
0 bytesپوشهMi 5s
0 bytesپوشهMi 5s Plus
0 bytesپوشهMi Max 32GB
0 bytesپوشهMi Max Prime 64G
0 bytesپوشهMi Note Pro
0 bytesپوشهMi Pad
0 bytesپوشهMi_3
0 bytesپوشهMi_A1
0 bytesپوشهMi_Mix
0 bytesپوشهMi_Note
0 bytesپوشهMi_Note2
0 bytesپوشهNote 3 Qualcomm
0 bytesپوشهNote 4 MTK
0 bytesپوشهNote 4G
0 bytesپوشهRedmi 2 Latest Global
0 bytesپوشهRedmi 2 Prime
0 bytesپوشهRedmi 3
0 bytesپوشهRedmi 3S
0 bytesپوشهRedmi 4 Prime
0 bytesپوشهRedmi 4 x
0 bytesپوشهRedmi 4A
0 bytesپوشهRedmi_Pro
0 bytesپوشهXiaomi Mi 11S
0 bytesپوشهXiaomi Mi 22S
در صورتی که اکانت Vip ندارید برای خرید اشتراک Vip کلیک کنید پشتیبانی